پینت بال مدافعان(بروجرد)

لرستان ، بروجرد، بلوار بهشت
نرسیده به میدان بهشت ، باشگاه پینت بال مدافعان

اطلاعات تماس:
۰۹۱۶۸۴۶۰۰۲۱
۰۹۳۰۸۲۴۰۳۰۸

روزهای هفته: تمام روزهای هفته

 فصل زمستان
ساعات کار: ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰
تعطیلی ها: بدون تعطیلی