ورزش پینت بال:

پینت بال یک توپ(گلوله) ژلاتین  (از جنس ژلاتین کپسول دارویی) است. که داخل آن با رنگ خوراکی پر شده است و پس ازشلیک توسط تفنگ (مارکر مخصوص این ورزش) و برخورد به هدف ترکیده و رنگ آن پخش می شود که این نشانه مورد هدف قرار گرفتن است.

 تجهیزات و لوازم ورزش پینت بال:

تجهیزات پینتبال به نوع بازی بستگی دارند به عنوان مثال وودبال اسپیدبال یا سناریوبال و همین طور به میزان پولی که قرار است برای تجهیزات خرج شود. به هر حال هر بازیکن سه وسیلهٔ اصلی را باید داشته باشد که شامل :

مارکر پینتبال که تفنگ پینتبال نیز نامیده می شود اولیه ترین وسیله بازی است که برای هدف قرار دادن بازکن تیم حریف توسط گلوله های رنگی قرار می گیرد. یک تفنگ باید دارای یک مخزن باشد که توسط ان از گلوله ها تغذیه شود که توسط یک کپسول هوا یا دی اکسد کربن یا گازهای دیگر برای شلیک شدن استفاده می کند.

توپ های رنگی که برای نشان دادن اصابت استفاده می شود. توپ ها کپسول های گرد ژلاتین حاوی پلیتیلن کلیکون هستند که مادهای رنگی غیر سمی است که قابل حل شدن در آب است. یفیت توپ ها به تردی انها ضخامت پوستشان و گردی انها بستگی دارد. توپ ها ی با کیفیت دارای پوستی نازک و کاملاً گرد با رنگی درخشان هستند که قابل مخفی شدن نباشند.

زمین بازی پینت بال

زمین مسابقه به جهت حفظ امنیت بازیکنان و کاهش حوادث باید مکانی صاف و هموار، بدون شیب و به ابعاد ۵۵×۳۳ متر باشد، همچنین کاملاً به وسیله توری مورد تأیید محصور گردد تا امنیت مسابقه  تضمین شود. جنس زمین عموماٌ شامل چمن مصنوعی و طبیعی، ماسه بادی و یا خاک و شن می باشد. در زمین بازی حداقل ۲۵ مانع به فاصله حداقل ۱/۵ متر از خطوط اطراف زمین قرار می‌گیرد، جنس این موانع به طور کلی به شکل بانکر (موانع بادی)، موانع مصنوعی و موانع طبیعی دسته بندی می شوند.

در تمامی شرایط ذکر شده باید دقت بر این داشت که تنها بازیکنان هستند که مجوز حضور در زمین بازی را دارند.